• Algemene Info

  WEDSTRIJDFORMULIEREN:
  Middels de app aan geboden door de bond worden de wedstrijd formulieren ingevuld. Hierop wordt alle informatie ingevuld. Deze formulieren worden gebruikt bij alle teams die in KNVB- of KNKV-
  verband spelen. De scheidsrechter zorgt voor akkoord.

  Gele en rode kaart
  De kosten van gele en rode kaarten die toegewezen worden door de scheidsrechter zijn voor eigen rekening.

  AFMELDEN:
  Bij verhindering voor de wedstrijden, dient men zich af te melden bij de aanvoerder of de (jeugd)leider. Behalve de spelers van de selectie. Zij melden zich af bij de trainer. Voor de trainingen meldt men zich te allen tijde zélf af bij de (jeugd)trainer.

  AFGELASTINGEN:
  SCMH voetbal is ingedeeld in DISTRIKT ZUID 2. Wanneer de KNVB wedstrijden afgelast in Zuid 2, geldt dit voor alle teams.
  Afgelastingen voor korfbal en voetbal worden aangekondigd op de SCMH-site, onder de link ‘afgelastingen’. Daarnaast worden ze gemeld via de verschillende team-apps.
  Wanneer een wedstrijd niet gespeeld wordt, dient altijd de tegenstander op de hoogte gebracht te worden en dienen beide verenigingen dit digitaal te melden bij de KNVB/KNKV. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met de wedstrijdsecretaris, die zorgen dan dat er digitaal een melding van een “niet gespeelde wedstrijd” wordt verstuurd naar de KNVB/KNKV.
  Als het een afgelaste wedstrijd betreft waarbij een neutrale scheidsrechter is betrokken dan moet de afzeggende vereniging dit melden aan zowel scheidsrechteraanwijzer als scheidsrechter. Deze aanwijzer kan dan eventueel voorkomen dat er een beoordelaar een vergeefse reis maakt.

  Carla van der Wielen 06-15011809
  Rowan van Dijk 06-11821102

  Kleedlokalen
  De indeling van de kleedlokalen is te vinden in je voetbal.nl/knkv  app. De sleutel van het lokaal kan opgehaald worden bij het wedstrijdsecretariaat, na betaling van borg. Na afloop ook altijd weer terugbrengen! Gelieve de kleedlokalen netjes achter te laten en af te sluiten. Bezem en handveger kunnen bij het wedstrijdsecretariaat gehaald en teruggebracht worden.

  WEDSTRIJDCOORDINATOR:
  Op de speeldagen is tijdens thuiswedstrijden een wedstrijdcoördinator aanwezig. Een van de leden zal als zodanig optreden. Zowel de bij de senioren als bij de jeugd, zijn hiervoor enige mensen beschikbaar. Op toerbeurt zullen zij op zaterdag dan wel zondag in het wedstrijdsecretariaat aanwezig zijn. 

  VERVOER JEUGD:
  Het vervoer van jeugdspelers bij uitwedstrijden is geregeld met chauffeurslijsten, welke aan het begin van de reeksen worden opgesteld. Hierbij rijden de ouders op toerbeurt en bij verhindering dienen zij zelf voor een vervanger te zorgen. De lijsten worden verspreid via de teamapp.

  GEVONDEN VOORWERPEN:
  Spullen, die blijven liggen na wedstrijden en trainingen, worden in de zwarte kliko gedeponeerd. Daar blijven ze een paar maanden bewaard, waarna ze geschonken worden aan een goed doel. Men kan bij de wedstrijdcoördinator op zaterdag/zondag vragen naar kwijtgeraakte spullen. Op trainings-avonden kan men het aan de trainers vragen. 

  Nevenactiviteiten senioren

  RIKKEN:
  Tijdens de wintermaanden (van oktober t/m april) wordt door SCMH een 7-tal rikavonden georganiseerd. Alle kaartliefhebbers, dus ook niet-leden, zijn van harte welkom. Elke avond zijn er enige fraaie prijzen te winnen en diegenen, die minimaal 6 keer hebben deelgenomen, maken kans op een van de extra prijzen. De rikavonden, waarvan de organisatie in handen is van de Supportersclub, vinden plaats op de 3e maandagavond van de maand en worden aangekondigd op de SCMH-site, op de club-TV, in de Heise Krant en in de kantine.

  SUPPORTERSAVOND:
  Voorheen werd de supportersavond gehouden aan het einde van het seizoen. In overleg is besloten, om deze te verschuiven naar het begin van elk seizoen. De avond wordt verzorgd door de Supportersclub, m.m.v. (selectie-)spelers, leiders en trainers van SCMH. De datum wordt bekend gemaakt via de website en de club-TV.

  SPONSORTOERNOOI:
  Dit toernooi wordt gehouden op de zondag na afloop van het voetbalseizoen. Teams strijden om de hoogste eer en natuurlijk voor de consumptiebonnen. Middels aankondiging via de website, club-TV en de Heise Krant zal de datum worden bekend gemaakt.

  Carnaval-/Kerst- en rommeltoernooi KORFBAL
  De laatste trainingsavond voor carnaval of kerst en de laatste week van de competitie wordt er door alle korfbal-senioren een rommeltoernooi gespeeld. Dit toernooi wordt geregeld door de
  evenementencommissie.

   

  Nevenactiviteiten jeugd

  Korfbaljeugdtoernooi
  Bij de start van het seizoen organissert SCMH een jeugdtoernooi. Dit toernooi wordt al meer dan 40 jaar gehouden. Het wordt altijd gehouden op de zaterdag voor het eerste competitieweekend.

  PUPIL VAN DE WEEK:
  Korfbal en voetbal hebben een Pupil van de Week. Deze ´Pupil´ mag bij thuiswedstrijden van SCMH 1 de gehele voorbereiding meedoen en vanuit de dug out de wedstrijd bijwonen.

  SINTERKLAASBEZOEK:
  Rond Zijn verjaardag (5 december) brengt Sint Nikolaas een bezoek aan de jongste leden van de vereniging. Verdere informatie gaat via Whatsapp, de website en via de leiders.

  Korfbalkamp:
  Elk jaar tijdens Hemelvaart staat er weer een fantastisch korfbalkamp op de planning. De informatie hierover wordt via de website, Heise Krant en aanmeldformulier kenbaar gemaakt.

  VOETBALKAMP:
  Tijdens de Hemelvaartsdagen gaan onze voetbalpupillen op kamp. Gedurende 4 dagen verblijven de voetballers op een kamp accommodatie in de buurt. Deze dagen worden actief doorgebracht, middels sport en spel. Informatie over het kamp wordt tijdig met onze pupillen gedeeld via de website, team app en aanmeld formulier.

  Seizoen afsluiting jeugd
  Voor de jaarlijkse afsluitingsactiviteit wordt een zaterdag ingepland nadat de competitie is afgelopen. De jeugdleden nemen deel aan verschillende spelletjes.

  PENALTY-BOKAAL VOETBAL:
  De voorronde van de Penalty-bokaal zal tijdens een van de voetbaltrainingen in april/mei plaats vinden. De datum hiervoor wordt t.z.t bekend gemaakt via de team app, website en club-TV. Degene die zich via de voorronde hebben geplaatst, strijden in de finale om de felbegeerde “Penalty-bokaal’. De finale zal plaatsvinden tijdens de seizoen afsluiting.

  Onderscheidingen

  Ere-leden SCMH:
  De volgende personen zijn, op voordracht van het hoofdbestuur, door de algemene vergadering
  benoemd tot ere-lid:
  Riek van Boxmeer, Bert van den Broek, Albert Daniëls, Ans Daniëls, Marie-José van de Graaf,
  Martien van Goor, Jan van Helvoirt, Adriaan v.d. Linden, Bart van der Velden (postuum),
  Marietje v.d. Velden, Peter Verkuijlen en Martien van der Wijst.

  KNVB-onderscheiding:
  De volgende personen hebben, op voordacht van SCMH, een KNVB-onderscheiding ontvangen.
  goud: Martien van Goor.
  zilver: Jan van Helvoirt, Frans Verhoeven, Peter Verkuijlen en Martien van der Wijst.

  Vrijwilliger van het Jaar:
  De volgende personen zijn tijdens de Vrijwilligersavond in het zonnetje gezet en benoemd tot
  Vrijwilliger van het Jaar.
  2011 Martien Jansen
  2012 Danny van de Graaf
  2013 Patrick van der Burgt
  2014 Mari Vogels
  2015 Wim van Lieshout
  2016 Toinne van den Boogaard
  2017 Floyd Dekkers
  2018 Frans van Asseldonk
  2019 Marion Rauh - van Delst
  2020 geen vrijwilliger benoemd vanwege corona
  2021 Erica van den Boogaard en Berdine Nooijen
  2022 Jan Raaijmakers en Cindy van der Burgt

  Afgelastingen training
  Bij slecht weer gaan de trainingen in principe altijd door. Afgelastingen, door de consul, worden tijdig doorgegeven op de groepsapp. Bij onweer altijd naar binnen.

  Slechtweer protocol

  Veld NIET bespeelbaar
  De consul van SCMH beslist of een veld NIET bespeelbaar is. Hij geeft dit op ma t/m vr (trainingsavonden) voor 16.30 uur ter kennisgeving door in de “afgelastingen SCMH app”. Op za/zo (wedstrijddagen) voor 8.00 uur in de ochtend.

  In deze appgroep zijn het jeugdkader en de aanvoersters van de seniorenteams vertegenwoordigd.
  Het jeugdkader en de aanvoersters lichten hun team in. Dit gaat alléén om trainingen en wedstrijden als een veld onbespeelbaar is. 

  Veld WEL bespeelbaar|
  Trainingen jeugd
  : train(st)ers beslissen zelf tijdig (minimaal half uur voor aanvang) of training niet door gaat en geven dit door in de ‘jeugdkaderapp’ en de eigen ‘team app’. Bij onweer materialen laten staan en zo snel mogelijk van het veld af.
  Voorzitter (van jeugdkorfbal) geeft de mededeling door aan de ‘open- en sluitploeg’.  

  Trainingen senioren: training gaat altijd door tenzij (hoofd)trainer (eventueel in samenspraak met aanvoerster) anders beslist. Bij onweer materialen laten staan en zo snel mogelijk van het veld af. 

  KNMI waarschuwingen (code geel/oranje/rood)

  Uitwedstrijden:  
  Code geel:
  Wedstrijden jeugd: jeugdkader beslist in samenspraak met jeugdvoorzitter.
  Wedstrijden senioren: seniorenteams beslissen in overleg met coach en/of aanvoerster en seniorenvoorzitter.

  Code oranje of rood: bestuur beslist (evt. in overleg met coaches).

  Thuiswedstrijden:  
  Beslissing overlaten aan tegenstander.
  Is het een thuiswedstrijd elders dan gaat de regel van uitwedstrijden in. 

  G-team:
  Alle beslissingen worden door de trainsters/coaches van het G-team genomen. Zij regelen vervolgens de communicatie.

  Communicatie
  Uitslag van de beslissing bij de jeugd wordt altijd medegedeeld in de jeugdkaderapp.
  Indien een wedstrijd wordt afgelast, wordt dit door de voorzitters van de betreffende korfbalcommissie doorgeven aan de wedstrijdsecretaris korfbal. 

  Wedstrijdsecretaris korfbal:                                                      Carla van der Wielen
  Bestuurslid SCMH, voorzitter seniorenkorfbalcommissie:             Kristie van Hooff
  Bestuurslid SCMH, voorzitter jeugdkorfbalcommissie:                   Nicole Heerkens

  SCMH sportiviteit en respect

  SCMH is een vereniging die staat voor sportiviteit en respect. Alle leden en supporters samen maken SCMH tot een prachtige vereniging die meer is dan een voetbalclub. Het is de plek waar supporters en leden elkaar ontmoeten en saamhorigheid vinden, waar alle vrijwilligers samen er met al hun talenten en inzet voor zorgen dat onze club groeit en bloeit, waar allerlei evenementen aan heel veel mensen een hoop gezelligheid geven.

  SCMH moet deze sportieve en gezellige vereniging blijven! Dat gaat niet zo maar. Daarvoor is de inzet van iedereen heel hard nodig. Incidenten op of rondom de velden kunnen het beste worden voorkomen als iedereen de gedragsregels van SCMH tot zich neemt en actief uitdraagt. Mocht er dan toch nog een incident plaatsvinden, dan is het van elang dat overtreders direct op hun gedrag worden aangesproken. Zo voorkom je dat incidenten grotere vormen gaan aannemen.

  Sportiviteit en respect zijn dus van groot belang. Sportiviteit en respect tussen SCMH-leden en -supporters onderling, maar ook richting tegenstanders en (assistent)scheidsrechters. Want zonder hen kun je immers niet voetballen. Daarom zorgen we er met zijn allen voor dat iedereen plezier aan zijn of haar hobby beleeft.

   

  Omgangsregels

  SCMH vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze verenigingen alle vormen van ongelijkwaardige behandelingen, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of

  (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
  Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als er iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
  2. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
  3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  4. Ik val de ander niet lastig.
  5. Ik berokken de ander geen schade.
  6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  7. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  8. Ik negeer de ander niet.
  9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik dreig de anderen niet, ik neem geen wapens mee.
  11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  14. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dit niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
  15. Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

  Bestuur SCMH, Mariaheide, september 2019

  Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

  Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan activiteiten van verenigingen/stichtingen zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vind het niet prettig aangeraakt te worden.
  Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

  Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij onze vereniging komen, absoluut ontoelaatbaar zijn !!

  Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.
  Deze gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze vereniging wordt uitgevoerd.

  Wanneer je bij SCMH komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of op welke andere manier ook, zal het bestuur van SCMH je vragen deze gedragscode te ondertekenen.
  Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

  Uiteraard geldt de gedragscode ook voor alle (vrijwillige) medewerkers die al taken uitvoeren bij SCMH.
  Het bestuur verlangt vanaf nu van alle “nieuwe” medewerkers dat zij de gedragscode ondertekenen.

  Bestuur SCMH, Mariaheide, september 2019

   

  Algemene info Voetbal

  AFTRAPAVOND:
  Op de vrijdagavond, voorafgaande aan het begin van het voetbalseizoen, is er een bijeenkomst voor alle jeugdleiders en -trainers. Op deze avond krijgen ze hun spullen voor het nieuwe seizoen,
  aangevuld met de nodige informatie. 

  CLUBTENUE:
  De clubkleuren van SCMH zijn groen-wit.
  Bij de senioren krijgt met zowel het shirt als de broek en sokken van de vereniging.
  Bij de jeugd worden de shirts door de vereniging verzorgd. Jeugdleden dienen zelf voor een wit broekje en groene sokken te zorgen. De sokken zijn te koop in de kantine van SCMH.

  RESERVETENUE SENIORENTEAMS:
  Wanneer SCMH 1 op bezoek gaat bij een vereniging met dezelfde kleuren, dienen de rode reserve tenues meegenomen te worden.
  Indien bij de andere teams een bezoekende vereniging met dezelfde kleuren komt, dient SCMH de rode reserve tenues aan te doen.
  Na gebruik tenues z.s.m. (laten) wassen en terugzetten in het secretariaat. De shirts worden
  opgeslagen in het lokaal van de verzorger.

   

  Algemene info Korfbal

  Clubtenue
  De clubkleuren van SCMH zijn groen-wit. Het tenue bestaat uit een groen rokje, een gesponsord wit shirt en witte hoge sokken. Het groene korfbalrokje is tegen betaling verkrijgbaar bij Intersport Uden voor een speciale verenigingsprijs.
  De rokjes worden voorzien van naam plus `SCMH` door Hélène Rijk. Ook de witte sokken zijn
  verkrijgbaar bij Intersport. Hélène Rijk: Kruisstraat 37a, Mariaheide, 0413-362247

  Coaches kunnen de shirts van de jeugdteams vóór het jeugdtoernooi ophalen. Ook zijn hier de jassen/truien voor de coaches op te halen. Graag shirts en jassen aan het einde van het seizoen terug te brengen, samen met de teammap.

  Niet alleen bij de wedstrijd, maar ook tijdens de training zijn sportkleding en korfbalschoenen verplicht! In de zaal zijn gymschoenen verplicht met voldoende steun, grip en demping (dus geen balletschoentjes!). Dit i.v.m. het voorkomen van blessures. Op kunstgrasvelden zijn voetbalschoenen met veel noppen ook bruikbaar.

  Andere kleur shirtjes seniorenteams
  Bij uitwedstrijden tegen verenigingen met dezelfde kleur de uit-shirts niet vergeten!

  Materialen
  Voor informatie over de materialen kun je terecht bij Jan Raaijmakers. Voor bestellen van korfbalkorven, palen of ballen contact opnemen met het bestuur.

  Wedstrijdinformatie per klasse

    leeftijd Bal paal tijd veld tijd zaal vak wissel spelers wissel
  Senioren wedstrijd n.v.t. 5 3.5 m 2x30 2x30 2 doelpunten 8
  Senioren breedte n.v.t. 5 3.5 m 2x30 2x30 2 doelpunten onbeperkt 1x terug
  Senioren Midweek n.v.t. 5 3.5 m 2x30 2x30 2 doelpunten onbeperkt 1x terug
   A-jeugd breedte 15.1-18 Max 19 5 3.5 m 2x30 2x30 2 doelpunten 8
  B-jeugd breedte 13.1-15 Max 16 5 3.5 m 2x30 2x25 2 doelpunten onbeperkt 1x terug
  C-jeugd breedte 11.1-13 Max 14 5 3.5 m 2x25 2x25 2 doelpunten onbeperkt 1x terug
  D-jeugd 4korfbal 9.1-11
  Max 12
  4 3 m 4x10 4x10 n.v.t. onbeperkt ook terug
  E-jeugd 4korfbal 7.1-9
  Max 10
  4 3 m 4x10
  12x strafworp
  4x10
  12x strafworp
  n.v.t. onbeperkt ook terug
  F-jeugd 4korbal 5.1-7
  Max 8
  3 2.5 m 4x10
  12x strafworp
  4x10
  12x strafworp
  n.v.t. onbeperkt ook terug
  Welpen 4korfbal 3 2.5 m 2x15
  12x strafworp
  2x15
  12x strafworp
  n.v.t. onbeperkt ook terug

   

  Alle 2 vaks korfbal:
  Veldafmetingen alle wedstrijden met 8 tallen worden gespeeld op een veld van 40x20 meter, korf op 6.67 meter van de achterlijn.
  De rust bedraagt maximaal 10 minuten.

  Specifieke aanpassing midweek
  Wanneer de zaalhuur het niet toelaat wordt er in plaats van 2x30 minuten 2x25 minuten gespeeld.

  Alle 1 vaks korfbal: 4Korfbal
  Alle 4 korfbal wordt gespeeld op een veld van 24x12 meter, korf op 2,5 meter van de achterlijn.
  Spelerswissel alleen in de time-out of in de rust.
  De rust bedraagt maximaal 5 minuten.

  Specifieke regel F-jeugd en welpen
  Binnen 10 seconden de bal doorgooien.
  Na een schotpoging eerst overspelen, dus geen twee schotpogingen na elkaar.
  Verdedigd schieten mag wel.
  Bij een verschil van 3 doelpunten komt een superspeler bij de ploeg die achter staat. De verhouding in het veld is dan 5-4. De superspeler verlaat het veld bij het terugdringen van het verschil naar 2 doelpunten in het voordeel van de andere partij.
  Na de wedstrijd 12 strafworpen nemen door beide ploegen.
  Geen digitaal wedstrijdformulier bij de Welpen.
  De welpenkorf gebruiken bij de Welpen waar mogelijk.

  Wisselmogelijkheden tijdens de wedstrijd

  Wisselspeelsters wedstrijdkorfbal
  Bij senioren mogen er maximaal acht wissels plaatsvinden.

  Wisselspeelsters breedtekorfbal
  In deze klasse mogen er een onbeperkt aantal wissels plaatsvinden.
  Let op: speelsters mogen slechts eenmaal terug gewisseld worden.

  Leeftijd na wissels bij de jeugd
  Op elk moment van de wedstrijd moet de gemiddelde leeftijd van de ploeg gehandhaafd blijven. Dus óók na eventuele wissels! De gemiddelde leeftijd wordt berekend door de leeftijden van speelsters in hele jaren op 31 december van het wedstrijdjaar bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal speelsters.

  Wisselspeelsters 4korfbal: pupillen E1, F1 en welpen
  Het aantal speelsters is 4. De palen worden geplaatst op 6 meter vanaf de achterlijn. Er mag een
  onbeperkt aantal speelsters gewisseld worden tijdens de time-out of de rust. Speelsters die al
  vervangen zijn mogen weer opnieuw worden ingezet.

  Regels Algemene Reserves (AR) bij wedstrijdkorfbal (sen.1-2)
  Per team worden officieel 8 speelsters geselecteerd. De overige speelsters komen op de lijst
  ‘algemene reserves’ te staan. Dit houdt in, dat deze speelsters bij alle andere teams van dezelfde categorie mee mogen doen. Wie er op deze lijst staat wordt t.z.t. door de aanvoerster en/of leidsters nog bekend gemaakt. Regel blijft natuurlijk, dat je altijd met een hoger team mee kan doen.