Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Henriette Rovers
Webmaster: Peter Nooijen

Techniek: Theiner ICT

PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

header kantine1

SCMH uit Mariaheide kan sinds afgelopen vrijdag 13 september officieel verder als één vereniging met een korfbal- en een voetbalafdeling en met ruim 500 leden. In de praktijk werkten beide afdelingen reeds als ware het één vereniging, maar met het ondertekenen van de statuten door de notaris, is de samenvoeging officieel een feit. Hier werd na de ceremonie menig glaasje op gedronken.

Tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering (ALV) heeft Bert van den Broek, met het overhandigen van de voorzittershamer, de functie van voorzitter overgedragen aan Mark Leenders. Daar dit de eerste ALV was van de samengevoegde vereniging heeft ook de oud-voorzitter van de voormalige korfbalvereniging SCMH, Henk van den Brand, zijn voorzittershamer overhandigd aan de nieuwe voorzitter.

voor leden van de supportersclub

 

Vrijdag 27 september 2019 vanaf 20.30 uur

Noteer dit alvast in jullie agenda

Persoonlijke uitnodiging volgt nog

Bestuur Supportersclub

Agenda

Geen komend evenement!