Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Henriette Rovers
Webmaster: Peter Nooijen

Techniek: Theiner ICT

PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

header kantine1

SCMH uit Mariaheide kan sinds afgelopen vrijdag 13 september officieel verder als één vereniging met een korfbal- en een voetbalafdeling en met ruim 500 leden. In de praktijk werkten beide afdelingen reeds als ware het één vereniging, maar met het ondertekenen van de statuten door de notaris, is de samenvoeging officieel een feit. Hier werd na de ceremonie menig glaasje op gedronken.

Voor de ondertekening van de statuten was notaris Bram van den Boogaart van SVN Notarissen naar Mariaheide gekomen.

Naast de notaris tekenden ook oud-voorzitter van de voetbalvereniging Bert van den Broek, als comparant benoemd door de algemene ledenvergadering, en Mark Leenders als eerste voorzitter van het nieuwe SCMH, de gewijzigde statuten van de voormalige voetbalvereniging. Vanaf dat moment is er geen voetbalvereniging en is er geen korfbalvereniging meer, maar één vereniging SCMH, met een korfbal- en een voetbaltak. Dit werd in de speeches nog eens duidelijk verwoord. Dank ging uit naar de notaris voor zijn medewerking, adviezen en werk. Het werd zelfs nog krap, daar enige verplichte aanpassingen van de KNVB nog moesten worden meegenomen.

De onthulling van het nieuwe logo was het tweede ceremonieel onderdeel van de avond. Hiervoor zou de nieuwe vlag in top worden gehesen. Eerst werden echter de oude vlaggen van de verenigingen door de laatste voorzitters Henk van den Brand en Bert van den Broek gestreken. Dit gebeurde met enige weemoed, daar het nu echt over en uit was, wat betreft de voetbal- en korfbalclub! Twee pupillen, korfbalster Lynn Leenders en voetballer Morris van de Laar, droegen de nieuwe vlag over aan nieuwbakken voorzitter Mark Leenders. Aan hem de eer om, middels het hijsen van de vlag, het logo te onthullen. Het nieuwe logo kwam uit de koker van Dinfy, Hans en Max, die enige ideeën hebben gedaan en samen met de commissie tot een keuze zijn gekomen. De verrassing was groot, toen bleek dat het om een variant ging van het officiële logo. Op het moment van hijsen, werd het nieuwe logo echter ook zichtbaar op de tv in de kantine. Daarnaast is er nog een tweede variant. Voor de groene shirts heeft het logo witte letters en omkadering en voor de witte shirts zijn die zwart. De witte S, centraal in het logo, geeft de Samenvoeging in de Sport aan. De vlag is gemaakt door Hélène en Caroline.

In een laatste woordje benadrukte oud-voorzitter Henk van den Brand van de korfbalvereniging dat een vereniging gedragen wordt door de vrijwilligers. Op dit moment zit dat goed bij SCMH en hij sprak de hoop uit dat dit in de toekomst zo zou blijven.

De avond kende nog een extraatje voor één van de aanwezigen: Bert van den Broek werd geheel tot eigen verrassing benoemd tot erelid van SCMH. Dit vanwege zijn gehele oeuvre voor de vereniging: 12 jaar leider/trainer; 38 jaar verbonden aan jeugdclubblad; 33 jaar redacteur clubblad; 47 jaar scheidsrechter; 27 jaar informatieboekje en dan nog 11 jaar voorzitter. In totaal 168 jaar werk in zijn 49e jaar als vrijwilliger. Voorzitter Mark Leenders roemde hem voor zijn werk voor de club. Bert kreeg de felicitaties, een oorkonde en een bloemetje. In zijn dankwoordje zei hij, dat hij ‘deze niet had zien aankomen’. Hij dankte het bestuur en de leden en sloot af met: ‘iets wat je graag doet, houd je jong’.

Voordat de avond verder zou losbarsten, voerden enige leden van beide voormalige verenigingen een sketchje op, met een vette knipoog naar de samenvoeging. Korfballers Tom en Thijs, voetbalsters Marianne en Sanne en ‘voorzitter’ Willem kregen de lachers op hun hand. Vooral bij de letterlijke samenvoeging van de taart bij het bier en z….. maar, lag iedereen dubbel.

Hierna kon het glas geheven worden en met een optreden van dj/pianoman/entertainer Sander Bekkers, barstte de avond los, werd er getoost op de samenvoeging en gingen de voetjes van de vloer. Buiten wapperde onderwijl de nieuwe vlag trots boven in de vlaggenmast, hoog boven het feestgedruis uit. Mariaheide is een mooie vereniging rijker!

KlIK HIER VOOR ALLE FOTO'S

Agenda

Geen komend evenement!