• José Verkuijlen- van de Ven

    Op vrijdag 24 mei bereikte ons het droevige bericht dat José Verkuijlen- van de Ven op 79- jarige leeftijd is overleden.

    Naast jarenlang zelf spelend lid bij de korfbalvereniging te zijn geweest was José in de periode van 1972 tot 1975 voorzitster van de vereniging. Met het overdragen van de voorzittershamer stopte het vrijwilligerswerk voor José niet. Ze bleef nauw betrokken bij de vereniging en heeft er mede aan bijgedragen dat de korfbalvereniging kon uitgroeien tot een gezonde vereniging. Ondanks dat José al een geruime tijd niet meer actief was binnen de vereniging heeft ze de betrokkenheid bij SCMH altijd gehouden.

    Bestuur en leden van SCMH wensen haar man Harrie, haar dochters Zoë en Xenia met hun partners, haar kleinkind en verdere familie veel sterkte toe bij dit verlies.