• Nieuwjaarsreceptie SCMH 2024

  Op 1 januari jl. heeft SCMH haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden; een ontmoetingsmiddag voor leden, vrijwilligers, sponsors en anderen die de vereniging een warm hart toedragen. Deze middag biedt hen de gelegenheid om, onder het genot van een drankje en hapje, elkaar de nieuwjaarswensen voor 2024 uit te wisselen. Velen maakten hiervan gebruik.

  In zijn woordje wenste voorzitter Will Kemps alle aanwezigen namens het bestuur veel geluk en gezondheid voor 2024. Verder had hij enige leuke en positieve mededelingen.

  De oliebollenactie was wederom een succes. Het oliebollenbakteam, onder leiding van Erica en Toinne van den Boogaard en Berdine Nooijen, heeft op Oudjaar maar liefst 2145 oliebollen verkocht. Als een geoliede machine hebben de 17 leden van het team, van ’s morgens 06.00 uur tot ’s middags 17.30 uur, het proces draaiende gehouden. Een topprestatie, waar het team trots op mag zijn. Vervolgens meldde Will dat de aanvraag voor een subsidie bij de Rabobank was gehonoreerd. De aanvraag was gedaan door de Verduurzaamheidscommissie uit de commissie Facilitair en met deze bijdrage kan SCMH veel doen op het gebied van duurzaamheid.

  Zoals inmiddels bekend is ons sportpark sinds begin dit seizoen (gedeeltelijk) rookvrij. Vanaf nu kunnen de rokers op een droge plek achter de kantine hun sigaretje roken. Enige mensen van de onderhoudsgroep hebben een fraaie voorziening gecreëerd, waaronder men water- en windvrij kan roken.

  De Heise Onderscheiding is ook dit keer weer toegekend aan een SCMH-lid. Tijdens de receptie in d’n Brak werd Piet van ’t Westeinde, ook véle jaren vrijwilliger bij onze vereniging, gehuldigd voor zijn vele verdiensten voor meerdere organisaties binnen Mariaheide. De felicitaties namens SCMH worden hem nog overgebracht.

  Hoofdtrainer korfbal Henk van Hoof heeft voor nóg een seizoen bijgetekend en staat ook in seizoen 2024-2025 voor de selectie van de korfbalafdeling.

  Met hoofdtrainer voetbal Stan Vos is het bestuur nog in onderhandeling, maar de intentie voor nóg een seizoen bij SCMH is aanwezig.

  De huldiging van de SCMH-jubilarissen is inmiddels een vast onderdeel van deze middag. Een leuk moment voor de voorzitter om de jubilerende leden toe te spreken. In 2023 was er een 4-tal jubilarissen: Anick Habraken, Gerdien van den Broek, Yvonne Raaijmakers en Yvonne van Zoggel. Alle vier 50 jaar lid en komende uit de korfbalafdeling. Gerdien was niet aanwezig, maar met medewerking van dochter Dinfy werd dit vakkundig opgelost. Verder had Gerdien een kort woordje ingesproken, waarvoor men zich even omdraaide naar het grote scherm.  Voor elke jubilaris had Will een woordje, een blijvend aandenken (géén tinnen bord!) en een bloemetje. Naast een actieve korfbalcarriere , hebben zij zich alle vier méér dan normaal ingezet, of nóg, als vrijwilliger voor het korfbal. Vrijwilligers, waar SCMH trots op is en waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen.

  Na deze huldigingen wenst Will allen verder een gezellige middag toe.

   

  Palmares van de jubilarissen.

   

  Yvonne van Zoggel

  Lid sponsorcommissie

  Lig jeugdcommissie

  Organisatie schietcompetitie

  Leidster/trainster jeugdteams

  Leiding jeugdkamp

  47 jaar actief korfbal

   

  Yvonne Raaijmakers

  Jubileumcommissie 40 jaar

  Sponsorcommissie

  PR-commissie

  Redactie/typiste Groene boekje

  Scheidsrechter

  Leidster/trainster jeugdteams

  Leiding jeugdkamp

  49 jaar actief korfbal

   

  Gerdien van den Broek

  Jubileumcommissies

  Bestuurslid

  Voorzitster

  Scheidsrechter

  Jeugdkamp

  50 jaar actief korfbal, nu MW2

   

  Anick Habraken

  Toernooicommissie
  Redactie/typiste Groene boekje

  Scheidsrechter

  Leidster/trainster jeugdteams

  Leiding jeugdkamp

  Typiste SCMH-jeugdnieuws voetbal

  50 jaar actief korfbal, nu MW2