• Vacatures

  Binnen SCMH komen/zijn enige vacatures vacant. Het betreft zowel de korfbal- als de voetbalafdeling als algemene commissies. 

  SCMH-korfbal is met ingang van het nieuwe seizoen (2023-2024) op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris.
  Als wedstrijdsecretaris korfbal hoef je zeker geen kennis van het spelletje korfbal te hebben, wel ben je het aanspreekpunt voor de hele club met betrekking tot de wedstrijden. Hierbij kun je denken aan het inplannen van wedstrijden, maar ook aan het tijdig informeren van de KNKV en de teams bij het niet doorgaan of moeten verplaatsen van wedstrijden.
  Naast het regelen en informeren van de teams binnen en buiten de eigen club ben je ook 3x per seizoen verantwoordelijk voor het muteren van het conceptprogramma dat door de bond wordt opgesteld. Dit muteren houdt in dat je, eventueel in samenspraak met de jeugd en seniorencommissie, de aanvangstijden van de wedstrijden definitief vastlegt of aanpast waar nodig.
  Om binnen SCMH alles zo goed mogelijk te laten verlopen heb je als wedstrijdsecretaris korfbal regelmatig contact met de wedstrijdsecretaris voetbal om samen het een en ander af te stemmen.
  Als wedstrijdsecretaris ben je flexibel en kun je veelal zelf bepalen wanneer je de werkzaamheden uitvoert. Voorafgaand aan de veld (2x) en zaalcompetitie heb je met enkele deadlines te maken en zal de wekelijkse belasting wat hoger liggen, op het moment dat de competities lopen zijn het veelal kleine werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.
  Mocht je na het lezen van deze beknopte omschrijving graag meer informatie willen of al zo enthousiast zijn geworden en interesse hebben, dan willen we je vragen om contact op te nemen met: Nicole Heerkens, jeugdkorfbal@scmh.nl of Kristie van Hooff, seniorenkorfbal@scmh.nl

  De voetbalafdeling zoekt versterking voor de seniorencommissie. Deze persoon krijgt de organisatie van de eigen VR18+ en VR30+-toernooien (op vrijdagavond) als taak. Dan is er binnen deze commissie behoefte aan een nieuwe voorzitter, die dan tevens lid van het hoofdbestuur wordt. Voor informatie: seniorenvoetbal@scmh.nl

  De sponsorcommissie is dringend op zoek naar uitbreiding. Informatie hieromtrent is hier verkrijgbaar of bij sponsoring@scmh.nl

  Het bestuur hoopt van harte dat op korte termijn deze functies zijn ingevuld, zodat men voor de rest van dit seizoen kan meelopen met de huidige functionaris.