• Initiatieve/Acties

  Binnen SCMH hebben we enkele mooie initiatieven en acties:

  Supportersclub
  De activiteiten van de Supportersclub SCMH bestaan uit het heffen van de entreegelden en de verloting van de levensmiddelenmand tijdens de thuiswedstrijden van het vaandelteam. Verder organiseert de Supportersclub de reeks van rikavonden in de herfst/wintermaanden en verleent zij medewerking aan de supportersmiddag/avond.

  Wanneer men lid wil worden van de Supportersclub SCMH kan men zich, tegen betaling van een bijdrage van 5 euro voor 5 jaar (inschrijfgeld) aanmelden bij: Riky van der Leest, tel. 0413-350963 of Danny van de Graaf, 06-50432645.

  Club van 100
  Elk seizoen is het voor Berdine en Miranda wederom een uitdaging om 100 ‘Vrienden van SCMH’ op het bord in de hal van ons clubgebouw te krijgen voor de Club van 100.

  Voor eenieder is er evenveel kans om een plekje op het prachtige bord te bemachtigen. Hiervoor dient men zich aan te melden bij Berdine of Miranda. Voor minimaal € 15,00 per seizoen is met lid van de Club van 100, ofwel ‘Vriend van SCMH’.

  De aanmelding kunnen, samen met de bijdrage, ingeleverd worden bij Berdine Nooijen of Miranda van Stiphout. Graag duidelijk aangeven welke naam of welke tekst men op het bordje wil hebben.

  Met de opbrengst van deze actie kan SCMH wederom enige (jeugd)activiteiten mogelijk maken.

  Doelshoppen
  Sinds 1 februari 2024 is doelshoppen gestopt met hun actie. 

  Speculaaspoppen actie

  Grote Club actie

  Oliebollen actie